Skip to content

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrning är de regler, rutiner och processer som ligger till grund för styrningen av bolaget och som tillsammans med företagskultur och värderingar säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling. Syftet är att stödja styrelse och ledning i arbetet med att utveckla Berner Industrier och att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Berner Industrier är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista och följer sedan dess Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). I linje med Kodens föreskrifter tar Berner Industrier fram bolagsstyrningsrapporter årligen.

Bolagsstyrningsrapport 2023 20 mars, 2024
Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2022 28 mars, 2023
Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2021 22 mars, 2022
Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2020 21 mars, 2021
Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2019 20 mars, 2020
Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2018 21 mars, 2019
Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2017 23 mars, 2018
Ladda ner
Bokslutskommuniké 2014 19 februari, 2015
Ladda ner