Skip to content

Energi & Miljö

I affärsområde Energi & Miljö samlas koncernens pumpverksamhet samt utrustning för energi­ och processindustrin. Det är produkter som bidrar till ökad hållbarhet inom energi­, process­ och tillverkningsindustrin genom lägre utsläpp, minskade energiförluster och/eller förbättrade arbetsmiljö.

Affärsområde utgörs av tre bolag, alla med en stark position på sin respektive marknad. Gemensamt är att de erbjuder produkter som har tydliga fördelar ur hållbarhetssynpunkt genom att de bidrar till lägre utsläpp, minskade energiförluster och förbättrad arbetsmiljö. Kunderna återfinns främst inom energi-, process- och tillverkningsindustrin. Bolagen har försäljning både på hemmamarknaden Sverige och genom export till kunder i andra länder.

Fokus på klimat och arbetsmiljö

Ett av affärsområdets fokusområden är pumpar för processindustrin, vattenreningsindustrin samt tillverkningsindustrin i Sverige. Zander & Ingeström, respektive Swedenborg representerar ledande tillverkare av centrifugal­ och deplacementpumpar och högtryckspumpar för industriell användning av högtrycksvatten, liksom för livsmedel och läkemedel.

Bolagen har även ett flertal egna produkter som säljs globalt. Zander & Ingeström erbjuder elektriska pannor under varumärket Zetapannan, som är ett starkt och välkänt varumärke. Zetapannan ersätter konventionella lösningar baserade på olja, kol eller gas. Swedenborg erbjuder egenutvecklade industrispjäll genom varumärket Swedamper. Swedamper möjliggör bland annat en lägre elförbrukning jämfört med konventionella lösningar. Bullerbekämparen är specialister på förebyggande bullerbekämpning och erbjuder allt inom ljudisolering och akustik, däribland bullerdämpande manöverhytter i egen design. Bolaget har också lösningar för att bygga in bullrande maskiner för industriföretag, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Energi & Miljö nettoomsättning och EBITA-marginal

Loading...
top-image-27

Swedenborg fortsätter satsningarna inom carbon capture

Användningsområdena inom carbon capture växer. Utöver att infångad koldioxid lagras i berggrunden, kan den användas som råvara inom processindustrin eller för ökad skörd inom växthus. Avskiljning av koldioxid används även inom tillverkning av komponenter till elbilsbatterier. Swedenborg är med sina innovativa spjäll verksamma inom alla dessa områden med flera olika kunder. Swedenborgs spjäll är tätast i branschen tack vare en unik design och tätningslösning. Därmed behövs inte konventionell spärrluft vilket sparar in på energikrävande fläktar och ger både lägre driftskostnader och energibehov.

Swedenborg är stolta över att vara en aktiv partner inom det växande området som genom innovativa produkter gör slutprodukten bättre och mer energieffektiv.

Swedenborg

Clean up the foam under flowing water

Zander & Ingeström levererar pumpar till Stockholm Vatten och Avfalls moderna avloppsreningsverk Henriksdal

Inte bara dricksvattenförsörjningen, utan även avloppshanteringen behöver byggas ut i de flesta av Sveriges kommuner för att kunna möta en växande befolkning och ökade reningskrav. Det gäller inte minst Stockholms kommun, som nu uppgraderar sina stora reningsverk för att möta de framtida kraven på̊ reningsgrad och för att skydda Östersjön. Zander & Ingeström har tidigare levererat pumpar till de nya rötkammarna i Henriksdalsverket för produktion av biogas och har under året även tagit order på slampumpar till sedimenteringsbassängerna.

Totalt har Stockholm Vatten och Avfalls entreprenör Malmberg Water AB beställt hela 38 pumpar och 4 kvarnar av Zander & Ingeström, en av de största order som hittills mottagits tillsammans med partnern NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH. Även rent storleksmässigt är det en imponerande order, om alla pumparna ställdes på en lång rad skulle den bli 160 meter lång. Vi är mycket stolta att vara en del av ett projekt som framåt kommer att få Östersjön friskare.

Zander & Ingeström

zander-ingeström-logo

Zander & Ingeström AB

Swedenborg-Logotyp

Aktiebolaget G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma

bullerbekämparen-logo

Bullerbekämparen Svenska AB

Dotterbolag inom affärsområdet