Skip to content

Styrelse

cbtt-joachim-people

Joachim Berner

Styrelseordförande
Läs mer

Joachim Berner

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014 (styrelseledamot sedan 2013 samt mellan 1989 och 2008). Medlem av Revisionsutskottet och ordförande i Ersättningsutskottet.

Invald i styrelsen: 2005

Födelseår: 1962

Utbildning: Fil mag i ekonomi, MBA, Handelshögskolan i Göteborg

Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt Accendo Capital och Capman. Styrelseordförande Gårdaverken AB, Berner Fastighets AB och Seafire Capital (Publ). Styrelseledamot Yrkesakademin AB (publ), Convenium Österlen, Konstab och Squid (njuice AB).

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 1 250 000 A-aktier och 4 462 383 B-aktier genom Gårdaverken AB.

Oberoendeförhållande: Beroende i förhållande till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

cbtt-lars-people

Lars Gatenbeck

Styrelseledamot
Läs mer

Lars Gatenbeck

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseledamot sedan 2014. Ordförande i Revisionsutskottet.

Födelseår: 1956

Utbildning: Med Dr. vid Karolinska Institutet, läkarexamen vid Karolinska Institutet.

Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt EQT. Styrelseordförande Life Equity Group Holding AB, vice Ordförande Stiftelsen Industrifonden, Styrelseledamot i Ambea AB, Dataflow Group PTY, Panasia Health Ltd, Tunstall Healthcare Group Ltd, Cancerföreningen och stiftelsen Silviahemmet. Huvudman i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 80 128 B-aktier

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

cbtt-kerstin-people

Kerstin Gillsbro

Styrelseledamot
Läs mer

Kerstin Gillsbro

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem av Ersättningsutskottet.

Födelseår: 1961

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten Lunds Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar: Vd Jernhusen AB. Styrelseledamot JM och JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum)

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 7 015 B-aktier

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

cbtt-carl-people

Carl Adam Rosenblad

Styrelseledamot
Läs mer

Carl Adam Rosenblad

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021.

Födelseår: 1965

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Vd och styrelseledamot för Concejo AB (publ). Styrelseordförande i Firenor International AS. Styrelseledamot för SBF Fonder AB.

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 15 000 B-aktier. Concejo AB innehar 1 932 323 B-aktier.

Oberoendeförhållande: Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

cbtt-pia-people

Pia Irell

Styrelseledamot
Läs mer

Pia Irell

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

Födelseår: 1970

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg

Övriga nuvarande befattningar: Grundare Pike Impact AB, Styrelseledamot Engrate AB och The Swedish National Advisory Board for Impact Investing

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 2 400 B-aktier

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

cbtt-helena-people

Helena Grubb

Styrelseledamot
Läs mer

Helena Grubb

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2024.

Födelseår: 1967

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå Tekniska Universitet

Övriga nuvarande befattningar: VP North America, VP Product Management & R&D, Lesjöfors Group

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: –

Oberoendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen