Skip to content

Valberedning

Valberedningen i Berner Industrier ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största ägarna. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman arbeta fram förslag för beslut om styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och arvodering av styrelse och revisor samt, i förekommande fall, justera riktlinjerna för utnämningen av valberedningen. Valberedningens förslag, samt motiverade yttrande, läggs fram till årsstämman.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen utgjorts av Sten Ankarcrona (utsedd av Conjeco), David Zaudy (utsedd av Cervantes Capital) samt av Joachim Berner (utsedd av Gårdaverken), tillika styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Sten Ankarcrona