Skip to content

Berner Industrier är en nordisk industrikoncern inom hållbar teknik som verkar inom ett antal attraktiva och växande nischmarknader. Gruppen erbjuder innovativa produkter och lösningar som bidrar till att lösa samhällsproblem med hjälp av teknik. Viktiga områden är ren energi, rent vatten och ett hållbart resursutnyttjande. I grunden finns fyra teknikhandelsbolag under varumärket Christian Berner, som har en lång historia av att vara en strategisk partner till ledande teknikleverantörer världen. Idag tillhör de Nordens ledande teknikhandelsföretag. Under senare år har koncernen utökats med antal teknikbolag – Zander & Ingeström, Empakk, Bullerbekämparen och Swedenborg – som alla erbjuder produkter och lösningar som på ett eller annat sätt drivs av ett ökat behov av hållbarhet. Bland annat ingår numera välkända och globala varumärken som Zetapannan och Swedamper rökgasspjäll i portföljen.

Hållbar teknik – ett attraktivt tillväxtområde

Berner Industrier består idag av åtta rörelsedrivande bolag som tillsammans har cirka 215 medarbetare runt om i Norden och en årlig nettoomsättning på cirka 950 MSEK. Koncernen har en tydlig tillväxtstrategi och har som målsättning att både växa befintliga verksamheter och addera nya bolag till koncernen.

Berner Industrier grundades 1897 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Loading...
  • Antal bolag 8
  • Antal anställda, ca. 215

Affärsområden

cbtt-module-1

Teknik & distribution

Hjälper kunder inom både industri och offentlig sektor att minska resursåtgång, förbättra omgivningens miljö̈ eller på̊ andra sätt förbättra verksamheten.

cbtt-module-2

Energi & Miljö

Ökar hållbarheten inom energi-, process- och tillverkande industrier genom minskade utsläpp, minskade energiförluster och/eller förbättrad arbetsmiljö.

Över 125 år av kunskap och kvalitet

1897

Christian Berner grundas i Göteborg av norrmannen Christian Berner. Till en början importerade och sålde Christian Berner teknisk utrustning till bryggerier.

1910

Det norska dotterbolaget grundas.

1923

Det finländska dotterbolaget grundas.

1924

Det danska dotterbolaget grundas.

1936

Christian Berner lanserar sin första egentillverkade tappmaskin för flaskmjölk.

1975

Satsningar på de nya produktgrupperna teknisk plast, pumpar och instrument, vilket bidragit till Christian Berner-bolagens nuvarande verksamhet.

1999

Tredje generationen Berner tar över verksamheten.

2006

Teknikhandeln renodlas under namnet Christian Berner Tech Trade (CBTT).

2017

Christian Berner förnyar sitt varumärke och CBTT noteras på Nasdaq Stockholm.

2018

Förvärv av Zander & Ingeström.

2019

Förvärv av Empakk AS och Alfa Tec Sweden AB.

2020

Förvärv av Bullerbekämparen.

2021

Förvärv av AB G.F. Swedenborg Ingenjörsfirma.

2022

Ny koncernledning samt ny affärsområdesstruktur med ökat fokus på decentralisering.

2023

Högsta EBITA och omsättning i koncernens historia.

Koncernens huvudkontor flyttas till Stockholm (från Mölnlycke).

2024

Namnet ändrat till Berner Industrier AB