Skip to content

Berner Industrier är en nordisk industrikoncern inom hållbar teknik som verkar inom ett antal attraktiva och växande nischmarknader. Vi har en tydlig tillväxtstrategi som innebär att vi både vill växa och utveckla våra befintliga verksamheter och addera nya bolag till koncernen.

Övergripande kan koncernens verksamhet samlas i fyra samhällsviktiga fokusområden – rent vatten, hållbar energi, hållbar industri samt hållbar infrastruktur. Verksamheterna rör sig därmed i hjärtat av dagens starka, underliggande samhällstrender.

Våra finansiella mål möjliggör förvärv av spännande verksamheter som kompletterar den verksamhet vi redan har. En växande verksamhet skapar också utvecklingsmöjligheter för våra anställda och gör oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur bidrar till att vi blir en uppskattad samarbetspartner för våra kunder och leverantörer.

”Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.”

Förvärv

Vi söker kontinuerligt efter välskötta, teknikfokuserade verksamheter som vill fortsätta att utvecklas och samtidigt funderar på att ta nästa steg. Det vi primärt eftersöker är lönsamma teknikbolag med en stark position på sin respektive marknad och där vi bedömer att det finns god potential och vilja att fortsätta växa.

Vi är långsiktiga och överväger bara förvärv av verksamheter som vi tror att vi ska kunna utvecklas tillsammans med under lång tid. Det faktum att tidigare ägare och nyckelpersoner ofta kvarstår i verksamheterna lång tid efter att vi förvärvat dem är något vi är både stolta och glada över. Vi värdesätter det entreprenörskap som ligger till grund för en framgångsrik verksamhet, och vår decentraliserade styrningsmodell är därför en viktig del av vår kultur. Bäst affärsbeslut fattas nära kunder och leverantörer.

Som noterad koncern med en lång historia och starka ägare, däribland tredje och fjärde generationen i familjen Berner, kan vi erbjuda en trygg hamn med ett långsiktigt perspektiv. Vi grundades 1897 och har för avsikt och fortsätta utvecklas och växa under minst lika lång tid till. En engagerad styrelse och företagsledning som drivs av att bygga bolag och ge människor och verksamheter rätt förutsättningar för att utvecklas borgar för det.

Samarbeten

I de delar av verksamheten som verkar inom teknikhandel och distribution skapar vi värde för såväl kunder som leverantörer genom att strukturera och effektivisera värdekedjan, varigenom vi kan minska transaktionskostnaderna för våra kunder och leverantörer. I alla delar av vår verksamhet erbjuder vi professionell rådgivning avseende val av komponenter och system på en alltmer komplex leverantörsmarknad och kan erbjuda skräddarsydda helhetslösningar med komponenter från ett flertal olika leverantörer. Vi kan våra lokala marknader väl, och har sedan länge upparbetade relationer med såväl kunder som leverantörer.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om framtida möjligheter.

contact-carolineCaroline Reuterskiöld
vd och koncernchef Berner Industrier
Tel: +46 70 81 72 428
caroline.reuterskiold@bernerindustrier.se

Affärsområden

cbtt-module-1

Teknik & distribution

Hjälper kunder inom både industri och offentlig sektor att minska resursåtgång, förbättra omgivningens miljö̈ eller på̊ andra sätt förbättra verksamheten.

cbtt-module-2

Energi & Miljö

Ökar hållbarheten inom energi-, process- och tillverkande industrier genom minskade utsläpp, minskade energiförluster och/eller förbättrad arbetsmiljö.

Möt våra entreprenörer

Entreprenörskap är en av våra viktigaste drivkrafter och väl integrerat i vår styrmodell. Möt några av de personer som valt att bli en del av oss.

cbtt-about-module-image