Skip to content

Insynshandel

För uppgifter om transaktioner som personer i ledande ställning och deras närstående har genomfört i aktier i Berner Industrier och andra finansiella instrument emitterade av bolaget, se Finansinspektionens Insynsregister.

FI – Insynsregistret

Vänligen notera att du måste manuellt ändra sökningen till Christian Berner Tech Trade AB för att kunna se handel i aktien före namnändringen till Berner Industrier 22 maj 2024.