Skip to content

Berner Industrier som investering

 • Starka positioner inom valda marknadsnischer
  Gemensamt för våra verksamheter är att de har beprövade affärsmodeller, hög teknisk kompetens och hög servicenivå̊. Vi har flera anställda som i kraft av sin erfarenhet tillhör auktoriteterna inom sina respektive områden. Vår samlade erfarenhet och djupa kunskap om våra kunders behov gör att vi kan anpassa produkter och lösningar. På så vis hjälper vi våra kunder att hålla nere produktionskostnaderna, minska resursförbrukningen och energianvändningen, öka effektiviteten och bli mer hållbara. Våra breda kundkontaktytor gör oss till en attraktiv samarbetspartner för leverantörer och en trygg rådgivare för våra kunder. Genom stabila och långsiktiga samarbeten i kombination med en konstant nyfikenhet på nya metoder och lösningar kan vi erbjuda tekniskt avancerade lösningar med hög kvalitet. Detta är en framgångsfaktor som bidragit till att vi idag har ledande positioner inom ett flertal nischer. I vår portfölj finns bland annat ledande produkter så som Zetapannan, Swedamper rökgasspjäll och bullerdämpande lösningar, vilka ger spännande tillväxtmöjligheter och god lönsamhet.
 • Hög kassagenerering möjliggör fortsatt förvärvsdriven tillväxt
  Låga investeringsbehov i befintliga verksamheter i kombination med förnuftig belåning medger att kassan kan användas till tilläggsinvesteringar i våra portföljbolag såväl som fortsatta förvärv av nya spännande bolag. Vår decentraliserade styrningsmodell möjliggör en effektiv integrering av nya förvärv och skapar en miljö̈ där entreprenörer lockas att vara kvar och fortsätta utveckla verksamheten.
 • Exponering mot starka och växande marknader med hållbarhet som grund
  Med vår diversifierade verksamhet och exponering mot flera samhällsviktiga sektorer så som vattenbehandling, energiproduktion och hållbar industri rör sig våra verksamheter i hjärtat av de starka, underliggande samhällstrenderna, och ger oss möjlighet att till viss del parera fluktuationer i marknaderna.
 • Engagerade huvudägare
  Familjen Berner är en aktiv storägare i tredje och fjärde generationen vilket borgar för långsiktigt värdeskapande.
 • Decentralisering bidrar till ökad lönsamhet
  Vår decentraliserade styrmodell infördes under 2022 och har successivt gett positiva effekter. Vi ser att lönsamheten förbättras när dotterbolagens kraft frigörs till affären i stället för till intern administration, vilket bidrog till att Berner Industrier under 2023 kunde rapportera ett rekordhög EBITA-resultat. Resan är inte slut där, vi fortsätter att sträva efter att varje verksamhet ska nå̊ sin fulla potential genom tydlig målstyrning kombinerat med utrymme för entreprenörskap.
 • Stabil och erfaren ledning
  Berner Industrier har en ledning med bred och djup erfarenhet av industriföretag, såväl som företagsförvärv, investeringsverksamhet och av förvärvande, noterade verksamheter. Vi har en stark uppsättning chefer i dotterbolagen och tillhandahåller expertstöd centralt inom HR, IT och ekonomi.