Skip to content

Affärsområden

Berner Industrier utgörs av åtta rörelsedrivande bolag som är organiserade i två affärsområden.

cbtt-module-1

Teknik & distribution

Hjälper kunder inom både industri och offentlig sektor att minska resursåtgång, förbättra omgivningens miljö̈ eller på̊ andra sätt förbättra verksamheten.

cbtt-module-2

Energi & Miljö

Ökar hållbarheten inom energi-, process- och tillverkande industrier genom minskade utsläpp, minskade energiförluster och/eller förbättrad arbetsmiljö.