Skip to content

Utdelning

Berner Industriers målsättning är att aktieägarna ska erhålla en långsiktigt god direktavkastning och utdelningstillväxt. Enligt koncernens finansiella mål ska 30–50 procent av årets resultat efter skatt delas ut årligen. Styrelsens förslag till utdelning ska även beakta gruppens finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Utdelning 2024
Berner Industriers årsstämma 2024 beslutade om utdelning om 0,90 kronor (0,60) per aktie, i linje med styrelsens förslag. Utdelningen motsvarar 37 procent av årets resultat efter skatt 2023. Avstämningsdag för utdelningen var den 29 april 2024.

Loading...