Skip to content

Berner Industrier är en nordisk industrikoncern inom hållbar teknik som verkar inom ett antal attraktiva och växande nischmarknader. Gruppen erbjuder innovativa produkter och lösningar som bidrar till att lösa samhällsproblem med hjälp av teknik. Viktiga områden är ren energi, rent vatten och ett hållbart resursutnyttjande. Koncernen består av åtta bolag som tillsammans har cirka 215 medarbetare runt om i Norden och en årlig omsättning på cirka 950 MSEK. Berner Industrier grundades 1897 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktiens kortnamn är BERNER.

Loading...
  • Antal bolag 8
  • Antal anställda, ca. 215

Affärsområden

cbtt-module-1

Teknik & distribution

Hjälper kunder inom både industri och offentlig sektor att minska resursåtgång, förbättra omgivningens miljö̈ eller på̊ andra sätt förbättra verksamheten.

cbtt-module-2

Energi & Miljö

Ökar hållbarheten inom energi-, process- och tillverkande industrier genom minskade utsläpp, minskade energiförluster och/eller förbättrad arbetsmiljö.

Årsredovisning 2023

20 mars, 2024 / 08:30 CET

Årsredovisningen för 2023 publicerades den 20 mars, 2024.

Delårsrapport Q1 2024

25 april, 2024 / 12:00 CET

Delårsrapporten för Q1 2024 publicerades den 25 april, 2024.

Caroline_vd_231020-1650

VD har ordet

Caroline Reuterskiöld

”Stabil inledning på det nya året”

Delårsrapport Q1 2024

Möt våra entreprenörer

Entreprenörskap är en av våra viktigaste drivkrafter och väl integrerat i vår styrmodell. Möt några av de personer som valt att bli en del av oss.

cbtt-about-module-image