Skip to content

Välkommen till Berner Industrier

Investerarsidorna innehåller koncernens offentliggjorda finansiella information, information om aktieägare samt verktyg som underlättar för våra investerare ta del av historiska data. Vår ambition är att information ska vara tillgänglig på ett transparent och enkelt sätt för investerare och andra intressenter.

Vi hjälper gärna till för att du ska förstå vår verksamhet och våra resultat. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Berner Industrier är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 2017. I maj 2024 namnändrades koncernen till Berner Industrier, från Christian Berner Tech Trade, för att tydligare profilera koncernen som långsiktig ägare inom industri och handel.

Berner Industrier som investering

top-image-10

Berner Industrier arbetar för att skapa värde för sina aktieägare och andra intressenter. Med tydligt fokus på lönsamt tillväxt och inriktning mot attraktiva nischmarknader inom hållbar teknik är vi väl positionerade inför framtiden. En framgångsfaktor är vår decentraliserade styrmodell som värnar entreprenörskapets drivkrafter.

Loading...
cbtt-caroline-people-400x400

IR Contact

Caroline Reuterskiöld

vd och koncernchef Berner Industrier
+46 31 33 66 900

Årsredovisning 2023

20 mars, 2024 / 08:30 CET

Årsredovisningen för 2023 publicerades den 20 mars, 2024.

Delårsrapport Q1 2024

25 april, 2024 / 12:00 CET

Delårsrapporten för Q1 2024 publicerades den 25 april, 2024.