Skip to content

Entreprenörskap är en av våra viktigaste drivkrafter och väl integrerat i vår styrmodell. Genom en decentraliserad organisation, där varje företag i koncernen har ett tydligt resultatansvar och frihetsgrader att fatta affärsmässiga beslut på egen hand, frigörs kraft till affären i stället för intern administration. Det bidrar också till nöjdare medarbetare och bättre kundrelationer vilket i sin tur förbättrar lönsamheten

Träffa några av våra framgångsrika entreprenörer

Kjell-Håvard

Kjell-Håvard Liane

vd för Empakk AS
Läs mer

Kjell-Håvard Liane

vd för Empakk AS

Berätta för oss om Empakk och den marknad ni verkar på

Empakk är ledande leverantör av bland annat förpackningsmaskiner, emballage och service till livsmedelsindustrin i Norge.

Vi har starka varumärken och erbjuder ett eget sortiment av förpackningslösningar till kunder inom både offentlig sektor, där vi idag är marknadsledande, och till privata aktörer. Vi har ett stort fokus på service och snabba leveranser har som ambition att vara en prioriterad partner för livsmedelsföretagen i Norge.

Vi har också ett tydligt hållbarhetsfokus, vilket betyder att alla våra produkter ska vara solida och hållbara. Empakk var tidigt ute med att bli Eco-Lighthouse-certifierade.

Empakk har varit en del av Berner Industrier sedan hösten 2020, vad har det inneburit för er?

Som en del av Berner Industrier har vi fått en långsiktig, industriell ägare som vill utveckla Empakk vidare både på våra befintliga marknader och även inom nya marknadssegment.
Berner Industrier är en professionell ”sparringpartner” som stöttar oss och bidrar till att vi ska nå våra strategiska mål, samtidigt som vi ges ett nödvändigt spelutrymme i vårt dagliga arbete.

Hur samarbetar ni med de andra koncernbolagen?

Vi har genom Berner Industrier fått kollegor som vi kan diskutera olika frågor med och luta oss mot. Detta gäller särskilt ledning i Berner Industrier, men även inom funktioner så som ekonomi, administration, HR och IT. Dessutom har vi några gemensamma beröringspunkter med de andra koncernföretagen på maskinsidan.

Vilka är de främsta synergierna med att vara en del av Berner Industrier?

Med starka finanser i ryggen kan vi fortsätta att utveckla och växa verksamheten. En industriell ägare säkerställer också att det blir en professionell utveckling av vår organisation.

Vad skulle du säga till andra entreprenörer som funderar på att ta nästa steg med sina bolag?

Det viktigaste är man sätter sig ner med en potentiell framtida ägare – som Berner Industrier – och gemensamt tittar på vilka möjligheter som finns för att fortsätta utveckla företaget ditt. Först och främst behöver grundläggande frågor så som drift och ekonomi finnas på plats och därefter det som för oss har varit det absolut viktigaste – att kemin med de ägare som kommer in är rätt. Detta var avgörande för oss på Empakk när vi beslutade att bli en del av Berner Industrier.

Personalportratt-Swedenborg-2023-fotograf Natalie Greppi-WEB-12

Patrik Swedenborg

Vice vd för Swedenborg
Läs mer

Patrik Swedenborg

Vice vd för Swedenborg

– Berätta för oss om Swedenborg och den marknad ni verkar på

Swedenborg är ett familjeföretag som grundades 1964. Jag tog över vd-rollen i början av 1990-talet, och är idag vice vd. Vi har huvudkontor i Göteborg och är 18 anställda.

Swedenborg är ett agenturföretag för pumpar och ventiler till industri och processindustrin. Vi har också utvecklat egna rökgasspjäll för värmeverk och raffinaderier. Som exempel har vi utvecklat ett nytt spjäll för användning inom Carbon Capture, som fångar in koldioxid i luften, vilket vi säljer till flera europeiska kunder.

– Swedenborg har varit en del av Berner Industrier sedan 2021, vad har det inneburit för er?

Vi har fått stöd inom områden som ekonomi och HR. Vi ser också att det ökar attraktionskraften hos större kunder, där det upplevs som en trygghet att vi tillhör en större börsnoterad koncern. Det är en bra referens i kundförhandlingar.

I det dagliga arbetet har det inte inneburit några egentliga förändringar, utan vi jobbar på som förut.

– Vilka är de främsta synergierna med att vara en del av Berner Industrier?

Det är ett bra team, vilket gör att man kan plocka på sig kunskap. Det ger en säkerhet i att det finns någon att luta sig mot och man kan rådgöra med kring hur man ska agera vissa situationer. Det finns ett stort engagemang, det är viktigt.

Det är tydligt att Berner Industrier vill utveckla bolaget vidare och stödjer oss i våra tillväxtambitioner.

– Vad skulle du säga till andra entreprenörer som funderar på att ta nästa steg med sina bolag?

För oss har det varit viktigt att vi det finns en intressegemenskap med vår ägare. Berner Industrier har en stark huvudägare med gamla familjetraditioner, där familjen fortfarande är involverad och aktiv. Strategin är att varje bolag ska drivas separat och fortsätta att utvecklas utefter sina unika förutsättningar, och att koncernen bistår med resurser och stöd. Det är något vi värdesätter. Vi vill att Swedenborg ska leva vidare och fortsätta att utvecklas på bästa sätt.

För mig personligen har det inneburit att jag kan fortsätta att jobba kvar i verksamheten i den mån jag önskar.