Skip to content

Ledning

cbtt-caroline-people-400x400

Caroline Reuterskiöld

vd och koncernchef Berner Industrier
Läs mer

Caroline Reuterskiöld

vd och koncernchef Berner Industrier

Medlem av koncernledningen. Anställd 2022

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och examen från Chalmers Entreprenörskola. Kurser vid Harvard Business School Executive Education.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Athanase Innovation AB, styrelseuppdrag i Berner Industriers dotterbolag.

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 51 800 B-aktier inklusive närståendes innehav, 80 000 optioner, serie B

cbtt-henrik-people-400x400

Henrik Nordin

CFO Berner Industrier
Läs mer

Henrik Nordin

CFO Berner Industrier

Medlem av koncernledningen. Anställd 2022

Född: 1967

Utbildning: Omfattande universitetsstudier i ekonomi, organisation och management inklusive Darden University, Virginia.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseuppdrag i Berner Industriers dotterbolag.

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 12 518 B-aktier, 50 000 optioner serie B

hans

Hans Lindqvist

vd i Christian Berner AB och vd i A/S Christian Berner
Läs mer

Hans Lindqvist

vd i Christian Berner AB och vd i A/S Christian Berner

Anställd 2018

Född: 1965

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, vid Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Christian Berner AB och A/S Christian Berner

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 12 000 B-aktier, 30 000 optioner serie B

Kontaktbild färg CBTT Henrik Westerholm

Henrik Westerholm

vd Christian Berner Oy
Läs mer

Henrik Westerholm

vd Christian Berner Oy

Anställd 2006

Född: 1970

Utbildning: Ingenjör i maskinautomation från Tekniska Läroverket i Helsingfors.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Christian Berner Oy.

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 9 266 B-aktier, 20 000 optioner serie B

bilde

Even Magnus Moholdt

vd Christian Berner AS
Läs mer

Even Magnus Moholdt

vd Christian Berner AS

Anställd 2023

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi, Norwegian University of Technology and Science, NTNU

Övriga nuvarande befattningar:

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 1 000 B-aktier. 20 000 optioner, serie B

cbtt-marcus-people-400x400

Marcus Wigren

vd Zander & Ingeström
Läs mer

Marcus Wigren

vd Zander & Ingeström

Anställd 2022

Född: 1975

Utbildning: Ingenjör med inriktning mot data och elektronik, elkraft och reglerteknik vid Linköpings universitet samt civilekonom vid Örebro universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Zander & Ingeström AB samt Swedenborg.

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 40 000 optioner, serie B

joakim

Joakim Nilsson

vd Swedenborg
Läs mer

Joakim Nilsson

vd Swedenborg

Anställd 2022

Född: 1982

Utbildning: Maskiningenjör från Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i AB GF Swedenborg Ingenjörsfirma

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 470 B-aktier. 20 000 optioner, serie B

katarina

Katarina Munter

vd Bullerbekämparen
Läs mer

Katarina Munter

vd Bullerbekämparen

Anställd 2023

Född: 1970.

Utbildning: Universitetsstudier i Ledarskap och Organisation, Miljökunskap samt Kvalitet och Verksamhetsutveckling. Tekniskt gymnasium i kemi.

Övriga nuvarande befattningar: –

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 10 000 optioner, serie B

fredrik

Fredrik Berndtson

CIO Berner Industrier
Läs mer

Fredrik Berndtson

CIO Berner Industrier

Anställd 2019.

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola, Kandidatexamen Företagsekonomi Handelshögskolan i Göteborg

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 2 200 B-aktier. 5 000 optioner serie B

sara

Sara Johansson

HR Manager Berner Industrier
Läs mer

Sara Johansson

HR Manager Berner Industrier

Anställd 2021

Född: 1988

Utbildning: Personal- och löneadministration, Yrkeshögskolan I Mölnlycke

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 250 B-aktier. 5 000 optioner serie B

kjell

Kjell-Håvard Liane

vd Empakk
Läs mer

Kjell-Håvard Liane

vd Empakk

vd Empakk sedan 2014. Del av Berner Industrier sedan 2020.

Född: 1958

Utbildning: Civilekonom från Karlstads Universitet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsmedlem Empakk AS, Styrelseordförande Arkom AS och KHLI Holding AS.

Aktieinnehav i Berner Industrier AB: 18 000 B-aktier, 20 000 optioner serie B