Skip to content

Nyckeltal & finansiella mål

Nettoomsättning & EBITA-marginal

Loading...

Avkastning på eget kapital

Loading...

Finansiella mål

Måluppfyllelse Historisk utveckling
2023 2022 2021 2020 2019
Omsättningstillväxt: >10 %

Genomsnittlig omsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel inklusive förvärv.

12,0 13,3 6,9 ­1,4 14,1
EBITA-marginal: 9 %

EBIT-marginalen ska i genomsnitt vara 9 % per år över en konjunkturcykel.

7,3 4,8 4,1 6,1 7,5
Soliditet: 35 %

Bolaget ska ha en soliditet som ej understiger 35 procent.

34,5 31,5 30,5 34,3 36,1
Avkastning på eget kapital: 25 %

Räntabiliteten på̊ eget kapital ska uppgå till minst 25 procent.

26,8 16,4 15,9 24,2 34,5
Utdelning: 30–50 %

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Berners Industriers mål är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

37,2 46,2 61,9 45,2 29,6

Nyckeltal, kvartalsvis utveckling

Loading...