Skip to content

Aktiestruktur

Berner Industrier har två aktieslag, A- och B-aktier, som ger till lika rätt till bolagets tillgångar, resultat och utdelningar, men har olika röstvärde. Varje A-aktie berättigar till tio röster och vare B-aktie till en röst.

Aktieslag Antal aktier Antal röster % av kapitalet % av röster
A-aktier (10 röster) 1 250 000 12 500 000 6,7% 41,7%
B-aktier (1 röst) 17 509 398 17 509 398 93,3% 58,3%
Totalt 18 759 398 30 009 298 100% 100%

B-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. A-aktierna är onoterade och ägs av Gårdaverken AB.