Skip to content

Hållbarhetsutskott

Styrelsen beslutade under 2023 att instifta ett hållbarhetsutskott som syftar till att stödja och stärka koncernens strategiska hållbarhetsarbete. Utskottet bistår vid utveckling av verksamhetsmodeller, affärsutveckling såväl som rapportering, därigenom bidrar till att hållbart företagande är en del av företagskulturen.

Utskottets arbete samt bestämmanderätt regleras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna.

Hållbarhetsutskottet har följande ledamöter:

  • Kerstin Gillsbro, chairman
  • Joachim Berner
  • Helena Grubb