Skip to content
Icke-regulatoriskt

Tilldelning av teckningsoptioner under långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman i Christian Berner Tech Trade AB den 28 april 2022 beslutade att emittera högst 400 000 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en B-aktie i bolaget under perioden från den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025 för en teckningskurs om 34,03 kronor, vilket motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 augusti 2022 till och med den 26 augusti 2022.

Samtliga teckningsoptioner innehas av moderbolaget, Christian Berner Tech Trade AB, varav 275 000 teckningsoptioner därefter har överlåtits till nyckelpersonal i koncernen på marknadsmässiga villkor. Totalt ingår 11 personer i programmet, däribland bolagets verkställande direktör, CFO, vd:ar i dotterbolag och andra nyckelpersoner. 125 000 teckningsoptioner innehas av bolaget för senare överlåtelse till tillkommande nyckelpersoner inom koncernen till exempel i samband med förvärv.