Skip to content
Icke-regulatoriskt

Malin Domstad, Kongsberg Automotive, föreslås till ny ledamot i Christian Berner Tech Trade AB (publ) styrelse

Bolagets valberedning föreslår omval för samtliga nuvarande styrelsemedlemmar samt nyval av Malin Domstad.

Malin Domstad är i dag inköpschef på Kongsberg Automotive som är noterat på Oslo börs. Hon har tidigare erfarenheter av operativ drift och industriell omställning i olika branscher och har bland annat verkat som inköpschef på Volvo Cars. Malin Domstad har examen från Skövde Tekniska Högskola.

Omval föreslås av ordförande Joachim Berner, Anders Birgersson, Lars Gatenbeck, Charlotta Utterström samt Nicolas Berner Wolf.

Christian Berner Tech Trades stämma äger rum den 29 april klockan 15.00 i Mölnlycke.

Bakom förslaget står ägare med motsvarade cirka 89 procent av rösterna och 83 procent av kapitalet. Valberedningen består av Fabian Hielte, Ernström & C:o, Peter Rönström, Lannebo Fonder samt Joachim Berner, Christian Berner Invest. Valberedningen representerar bolagets tre största ägare.