Skip to content
Icke-regulatoriskt

Dotterbolaget Zander & Ingeström tar order inom vattenrening

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har tecknat avtal med NCC Sverige om leverans av två blåsmaskiner med startutrustning för Käppalaförbundets framtida rening. Projektet kommer att pågå under 2,5 års tid

En av de stora fördelarna med Zander & Ingeströms lösning är att den klarar stora belastningsskillnader på avloppsreningsverket eftersom systemet, med bibehållen hög verkningsgrad, kan justera mängden syre som processen kräver. Blåsmaskinerna, som är av typen Next turbo, är högvarvskompressorer med ett justerbart luftflöde ner till 45% av kapaciteten. Att luftflödet är justerbart innebär också en minskad miljöpåverkan i och med lägre CO2-utsläpp och bättre energioptimering. Med en investering som har långlivslängd och med en framtida befolkningsökning som kommer att anslutas till Käppalaförbundets anläggning var det viktigt att kunna hantera varierade luftbehov och samtidigt skärpta utsläppskrav.

”Vi på Zander & Ingeström tycker det är extra roligt att få förtroendet av NCC och Käppalaförbundet att bidra i det här viktiga projektet. Vår relation sträcker sig många år tillbaka i tiden och vi har under åren levererat många olika lösningar till Käppalaförbundets olika projekt. Vi gläds åt att få vara med och bidra till ett renare Östersjön.” säger Torbjörn Pettersson, försäljningschef Flödesteknik hos Zander & Ingeström.

”Koncernens mål är att bidra i omställningen mot ett hållbarare samhälle. Vårt dotterbolag Zander & Ingeström under Marcus Wigrens ledning stödjer framgångsrikt detta, och bidrar bland annat till ett ansvarsfullt användande av våra resurser”, säger Caroline Reuterskiöld, CEO för Christian Berner Tech Trade AB.