Skip to content
Regulatoriskt

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2021

Årsredovisningen för 2021 finns i dag tillgänglig på www.christianberner.com

Tryckt version finns tillgänglig i början av april och kan beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.
Se digitalt sammandrag av årsredovisningen här