Skip to content
Regulatoriskt

Christian Berner Tech Trade ger uppdatering kring påverkan från coronaviruset, aviserar besparingsåtgärder samt skjuter upp årsstämman

Christian Berner bedömer för närvarande att den direkta finansiella effekten under första kvartalet blir begränsad, men osäkerheten framåt är stor och Christian Berner har identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba spridningen av coronaviruset. Coronaviruset orsakar att större order inom projektaffären kan skjutas på framtiden eller annulleras, samt påverka den löpande försäljningen till basindustrin negativt.

− Det som händer i omvärlden tvingar oss att agera här och nu för att skapa förutsättningar för att kunna vara konkurrenskraftiga på lång sikt. Det är viktigt för oss att behålla engagerade och kompetenta medarbetare för att hjälpa våra kunder i denna jobbiga situation men även när efterfrågan tar fart igen, säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

Christian Berner planerar därmed korttidspermitteringar för delar av personalen i nordiska dotterbolag och avslutar timanställningar. Därutöver initieras också program för att reducera övriga kostnader inom koncernen.

Permitteringarna kommer att innebära en tillfällig negativ påverkan på lönenivån för många anställda. Medan åtgärderna pågår justerar även ledningen ner sin lön med motsvarande bortfallet för de som permitteras.

I dagsläget står Christian Berner starkt. Med vidtagna åtgärder i kostnadsbesparingar, en stark balansräkning, god likviditet, en bra organisation och starka samarbetspartners finns en god förmåga att hantera den negativa påverkan coronaviruset orsakar.

Med hänsyn tagen till pandemins utveckling och myndigheters behov av att fatta beslut om åtgärder som stänger gränser, minimerar rörelsefrihet för medborgare och stänga verksamheter har Christian Bernes styrelse beslutat att skjuta på årsstämman. Detta för att ha mer tid att utvärdera situationen och om den påverkar styrelsens förslag till stämman, såsom till exempel förslaget till utdelning.

− Styrelsen följer hur situationen med covid-19 påverkar Christian Berner och efterfrågan på koncernens produkter och tjänster, säger Christian Berner Tech Trades styrelseordförande Joachim Berner. Vi anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen utvecklas.

Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut senast fyra veckor före årsstämman.