Skip to content
Regulatoriskt

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har fastställt datum för avstämningsdag samt utbetalning av andra raten av utdelning gällande räkenskapsåret 2022

Avstämnings- samt utbetalningsdatum för Christian Berner Tech Trades andra utbetalning gällande aktieutdelning för räkenskapsåret 2022

Årsstämman för Christian Berner Tech Trade AB, 27 april 2023, beslutade om aktieutdelning om 0,60 kr/aktie med utbetalningar i två rater. Den första utbetalningen om 0,30 kr/ aktie utfördes 5 maj 2023.
På styrelsemöte 29 augusti 2023 beslutade styrelsen, efter bemyndigandet från årsstämman, att genomföra utbetalning av den andra raten. Utdelning till aktieägare skall baseras på register över aktieägare enligt Euroclear Stockholm med avstämningsdatumet 1 september 2023 samt med utbetalningsdag 8 september 2023.

Stockholm 29 augusti 2023
Styrelsen I Christian Berner Tech Trade AB (publ)