Skip to content
Icke-regulatoriskt

Christian Berner Tech Trade AB (publ) bekräftar namnbyte till Berner Industrier AB

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att bolagets namn officiellt har ändrats till Berner Industrier AB i det svenska aktiebolagsregistret. Aktien handlas från och med 22 maj 2024 under tickern BERNER (istället för CBTT) på NASDAQ Stockholms Main Market Small cap-lista. Ändringen godkändes av aktieägarna vid årsstämman den 25 april 2024.

Notera att namnbytet endast berör moderbolaget och inte de fyra dotterbolagen som heter Christian Berner.

För ytterligare information, kontakta:

Caroline Reuterskiöld, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel vx 031-33 66 900
E-post: caroline.reuterskiold@christianberner.com
www.christianberner.com

Henrik Nordin, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel vx 031-33 66 900
E-post: henrik.nordin@christianberner.com
www.christianberner.com

Om oss

Berner Industrier är en koncern inom hållbar teknik som etablerades 1897. Gruppen erbjuder innovativa sätt att lösa samhällsproblem med teknik, genom att använda antingen egna produkter och lösningar, eller kombinationer av produkter från ledande leverantörer. Viktiga områden är tillgång till ren energi, rent vatten eller hållbart resursutnyttjande. Berner Industrier består av åtta olika dotterbolag med tillsammans ungefär 215 medarbetare i hela Norden och en årlig nettoomsättning på cirka 950 MSEK. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm under tickern BERNER (tickern BERNER används från och med 22 maj 2024). Läs mer på bernerindustrier.se (christianberner.com fram till 22 maj 2024)