Skip to content
Regulatoriskt

Återköp av egna aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

I enlighet med årsstämmans bemyndigande har Christian Berner Tech Trade AB (publ) återköpt 510 599 B-aktier till en snittkurs av 18,14 kr.

Christian Berner Tech Trades totala aktuella innehav av egna aktier uppgår till 510 599 B-aktier, motsvarande 2,27 % av antalet aktier och 1,70 % av röstetalet i Christian Berner Tech Trade AB. Det totala antalet aktier i Christian Berner Tech Trade AB, inklusive de av bolaget ägda, uppgår till 18 759 398 stycken, varav 1 250 000 A-aktier.

Som tidigare kommunicerats är återköpet av aktier avsett för att användas vid förvärv, vilket nu kommer att göras som delbetalning i den sedan tidigare kommunicerade transaktionen med Zander & Ingeström AB, där tillträde sker idag 1 mars.